مفاهیم شهری |
مفهوم شهر چیست؟ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

مفهوم شهر چیست؟

از دیدگاه دورکیم، شهر محل توسعه اطلاعات در یک منطقه اخلاقی است اما در نظر اصحاب مکتب شیکاگو از جمله رابرت پارک، ارنست برگس و رودریگ مکنزی شهر همانند یک اندام زنده اجتماعی محل اسکان طبیعی انسان متمدن است.

مفاهیم میدان، فلکه و گره در شهر ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

مفاهیم میدان، فلکه و گره در شهر

اگر گاهی اوقات در کاربرد برخی مفاهیم شهری همچون میدان، فلکه، تقاطع یا گره و تفکیک معانی آن‌ها دچار اشتباه یا شک می شوید، حتما این مطلب را بخوانید.