منصور حقیقت پور |
واگذاری کشت وصنعت مغان لغو شد ۰۳ آبان ۱۳۹۷

واگذاری کشت وصنعت مغان لغو شد

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری های مجدانه نمایندگان مردم استان در مجلس ودادستان عمومی وانقلاب مرکز استان اردبیل واگذاری کشت وصنعت مغان ملغی اعلام شد.