نادرفلاحی شهرخوان
وعده مدیر کل میراث فرهنگی برای مرمت کهنه قله مشگین شهر ۱۵ مهر ۱۳۹۷

وعده مدیر کل میراث فرهنگی برای مرمت کهنه قله مشگین شهر

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به مرمت کهنه قله گفت: در عین حال از ظرفیت بخش خصوصی در تداوم عملیات مرمت استفاده می شود که ضروری است در این محل تاریخی نیز با استفاده از نظر مشاورکاربری جدیدی با عنوان پارک تاریخی پروژه های مرمت را اجرا کرد.

مستندسازی الحاق «شیخ کلخوران» به پایگاه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی ۱۰ تیر ۱۳۹۷

مستندسازی الحاق «شیخ کلخوران» به پایگاه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از مستندسازی الحاق اثر تاریخی شیخ کلخوران به پایگاه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی خبر داد.

رونق بازار تاریخی اردبیل اولویت میراث فرهنگی استان است ۰۷ تیر ۱۳۹۷

رونق بازار تاریخی اردبیل اولویت میراث فرهنگی استان است

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: رونق بازار تاریخی اردبیل سیاست اولویت دار میراث فرهنگی استان است.