نشست خبری شهرخوان
تفکرات فرد محور مانع توسعه است ۰۳ آبان ۱۳۹۷

تفکرات فرد محور مانع توسعه است

شهردار اردبیل گفت: تفکرات فرد محور مانع توسعه شهر شده و شهرداری اردبیل از باب وظیفه اجتماعی خود، از هرگونه فعالیت فرهنگی و هنری استقبال خواهد کرد.

با جدیت پیگیر شکایات مردمی هستیم/نقش عوامل روانی در گرانی ها ۰۴ تیر ۱۳۹۷

با جدیت پیگیر شکایات مردمی هستیم/نقش عوامل روانی در گرانی ها

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل در جمع خبرنگاران استان اردبیل گفت: با جدیت پیگیر شکایات مردمی هستیم.