چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ - ساعت : ۱۰:۵۶
  1. نوشته هایی با برچسب نشست خبری
تفکرات فرد محور مانع توسعه است

شهردار اردبیل گفت: تفکرات فرد محور مانع توسعه شهر شده و شهرداری اردبیل از باب وظیفه اجتماعی خود، از هرگونه فعالیت فرهنگی و هنری استقبال خواهد کرد.

با جدیت پیگیر شکایات مردمی هستیم/نقش عوامل روانی در گرانی ها
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل:

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل در جمع خبرنگاران استان اردبیل گفت: با جدیت پیگیر شکایات مردمی هستیم.

قالب خبری