چین |
پل معلق سان شان چین با الهام از نماد DNA و حلقه های المپیک ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

پل معلق سان شان چین با الهام از نماد DNA و حلقه های المپیک

پل معلق سان شان در پکن، پایتخت چین با طرحی مفهومی و با الهام از نماد DNA (یا مارپیچ) برای المپیک زمستانی پکن در سال ۲۰۲۲ طراحی شده است.