کتاب شهری |
کتاب نظریه شهری و تجربه شهری ۱۵ مهر ۱۳۹۸

کتاب نظریه شهری و تجربه شهری

کتاب نظریه شهری و تجربه شهری به قلم سیمون پارکر، به بررسی انواع مختلف تجربه‌های شهری، رویکردهای کلاسیک و نوینِ پژوهش شهری و نظریه‌های نظریه‌پردازان می پردازد.

کتاب انسان شناسی شهری ۱۵ مهر ۱۳۹۸

کتاب انسان شناسی شهری

کتاب انسان شناسی شهری نوشته‌ی ناصر فکوهی، در زمینه‌ی انسان شناسی و جامعه شناسی است که نشر نی آن را به چاپ رسانده است.

کتاب شهر و فضای شهری ۱۵ مهر ۱۳۹۸

کتاب شهر و فضای شهری

کتاب شهر و فضای شهری توسط جمشید برومند تألیف و در انتشارات افرند به چاپ رسیده است.

درآمدی بر اقتصاد شهر ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
گذری بر کتاب‌ها؛

درآمدی بر اقتصاد شهر

سعید عابدین درکوش در کتاب خود با عنوان “درآمدی بر اقتصاد شهری” می‌نویسد: یکی از مسائل مهمی که اقتصاددانان شهری با آن مواجه‌ هستند چگونگی تقسیم زمین برای استفاده‌های مختلف از آن است.