یونس رونقی شهرخوان
پیاده‌راه‌ها سیمای بصری اردبیل را چشم‌نوازتر کرده است ۰۲ دی ۱۳۹۷

پیاده‌راه‌ها سیمای بصری اردبیل را چشم‌نوازتر کرده است

عضو شورای شهر اردبیل گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی به ویژه پیاده‌راه‌ها در شهر اردبیل به سیما و منظر شهری جلوه‌ای متفاوت بخشیده که شورا نیز از این پروژه‌ها حمایت می‌کند.

شهرداری با این وضع مالی در اجرای پروژه‌ها شاهکار کرده است ۱۴ تیر ۱۳۹۷

شهرداری با این وضع مالی در اجرای پروژه‌ها شاهکار کرده است

عضو شورای شهر اردبیل گفت: شهرداری اردبیل با این اوضاع و احوال مالی و درآمدی در اجرای پروژه‌های متعدد عمران شهری به معنای واقعی شاهکار کرده است.