8کتاب نفیس شهرخوان
نسخ الکترونیک هشت کتاب از موزه سلیمانیه استانبول به اردبیل انتقال یافت ۰۶ آبان ۱۳۹۷

نسخ الکترونیک هشت کتاب از موزه سلیمانیه استانبول به اردبیل انتقال یافت

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل اظهار کرد: نسخ الکترونیک هشت کتاب نفیس بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی از موزه توپکاپی سلیمانیه استانبول به اردبیل انتقال یافت.