کتاب شهر و انسان توسط لئو اشتراوس تألیف و به همت رسول نمازی ترجمه شده و در انتشارات آگه به چاپ رسیده است.

book

کتاب شهر و انسان

انتشارات: آگه

نویسنده: لئو اشتراوس

مترجم: رسول نمازی

بر اساس نگرش سنتی، بنیادگذار فلسفه‌ی سیاست یا علم سیاست سقراط بوده است و نه ارسطو. به‌صورت دقیق‌تر، ازنظر سیسرون، سقراط اولین کسی بود که فلسفه را از آسمان به زیر کشید تا آن را در شهرها برقرار سازد، آن را در منزل‌ها وارد ساخت و مجبورش کرد که درباره‌ی حیات و شیوه‌ی زندگی انسان‌ها و هم‌چنین امور خوب و بد تحقیق کند.

به‌عبارت‌دیگر، سقراط اولین فیلسوفی بود که اختصاصاً و انحصاراً به امور انسانی علاقه‌مند بود و نه به امور آسمانی یا الهی. امور آسمانی واله‌ی آن‌هایی هستند که انسان آن‌ها را ستایش می‌کند و یا به عبارتی آن‌هایی‌اند که بالاتر از امور انسانی هستند؛ آن‌ها اموری فراانسانی هستند. امور انسانی اموری هستند که به‌حکم طبیعتشان برای انسان خوب و یا بد هستند و به‌خصوص امور عادلانه و شریف و عکس آن‌ها.

سیسرون نمی‌گوید که سقراط فلسفه را از آسمان بر روی زمین آورد زیرا زمین، بی‌شک مادر تمامی چیزهای زمینی و شاید قدیمی‌ترین و درنتیجه والاترین الهه، خود فرانسانی است. امور الهی از مرتبه‌ای بالاتر از امور انسانی برخوردار هستند. انسان آشکارا نیازمند امور الهی است، اما امور الهی آشکارا نیازی به انسان ندارند.

متن فوق قسمتی از کتاب شهر و انسان است. این کتاب توسط لئو اشتراوس تألیف و به همت رسول نمازی ترجمه شده و در انتشارات آگه به چاپ رسیده است.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/17220