شهردار اردبیل می گوید: گسترش وانت بارهای فروش میوه معضل اساسی است که فقط با راه‌اندازی بازارچه‌های محلی میوه و تره‌بار حل می شود.

میوه

بازارچه‌های محلی میوه و تره بار را گسترش دهیم

شهردار اردبیل گفت: با هدف ساماندهی وانت‌بارها در سطح شهر اردبیل که اقدام به فروش میوه می‌کنند، راه‌اندازی بازارچه‌های محلی میوه و تره‌بار در دستور کار شهرداری اردبیل است.

لطف‌اللهیان اظهار کرد: طرح ساماندهی وانت‌بارها که از سوی اعضای شورای شهر تهیه و تدوین شده حرکتی جدی در حل معضل ترافیک شهری و نازیبائی سیمامنظر شهری به خاطر فعالیت وانت‌بارها و نیسان‌هاست که هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

حمید لطف اللهیان

 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در ساماندهی این امر تنها شهرداری وظیفه و رسالت برعهده ندارد و سایر نهادها نیز باید به کمک شهرداری بیایند و بهتر است کارگروهی عملیاتی در این زمینه شکل گیرد تا امکان ساماندهی و رفع سریع این معضل فراهم آید.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/23078