نماینده شهرستان مشگین شهر امروز در رضی گفت: به دور از شعارگرایی به جد دنبال تبدیل بخش ارشق به شهرستان هستم.

مجلس

دکتر عباس زاده مشکینی افزود: اولویت بسیار مهم دیگری که در مورد ارشق وجود دارد، انتقال آب سد سبلان می باشد که پیگیری ها و اقدامات لازم در این خصوص انجام شده است.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/31982