زن جوان پس از ۳۰ بار تجاوز توسط نامزدش کشته شد.

شهرخوان: دادگاه ایندیانا قاتل آدمخواری را به جرم قتل نامزدش در سال ۲۰۱۴ به حبس ابد محکوم کرد.

متهم ۳۸ ساله که در سال ۲۰۰۰ به جرم تیراندازی و قتل همسر سابقش به ۱۲ سال زندان محکوم شده بود پس از آزادی از حبس با نامزدش آشنا شده و پس از مدتی رابطه عاشقانه به وی ۳۰ بار تجاوز کرده و در حمام خانه مقتول او را تکه تکه کرده و بخش از بدنش شامل قلب ، ریه و مغز او را خورده است.

ماموران پلیس ایندیانا در پی تماس تلفنی همسایه های این زوج و درخواست کمکشان خود را به محل جنایت رسانده و این قاتل آدم خوار را در حالی که یک چاقوی خونین در جیب شلوارش بود بازداشت کردند.

متهم درسال ۲۰۱۹ میلادی به جرم قتل بی رحمانه نامزدش دادگاهی شد و وکیلش از قاضی پرونده خواست که سلامت عقلی موکلش تحت بررسی قرار گیرد اماقاضی پرونده تاکید کرد با توجه به قتل وحشیانه و سابقه جنایت این متهم وی در نهایت به عنوان مجرمی خطرناک و غیر قابل بخشش به حبس ابد محکوم خواهد شد.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/36617