• شناسه خبر : 37717
  • تاریخ انتشار : 17 مهر 1399 - 11:03

منوچهر تهرانی اینگونه بیان می کند که اتاق در خواب به معنای دنیاست .اگر در اتاق بزرگ بودیم به معنای توانگری و اگر در اتاق کوچک بودیم به معنای فقر است .

تختخواب

دیدن اتاق در خوای تعابیر مختلفی دارد .ممکن است خواب ببینیم که وارد اتاقی می شویم .حال اینکه این اتاق چگونه, است بزرگ یا کوچک و نور اتاق , فضای اتاق این ها همه معنایی خاص دارد . اتاق بزرگ در خواب نشانه خوبی دارد و آن , روزی زیاد است . اگر در خواب ببینیم که یک اتاق را کشف کردیم و پیدا کردیم به معنای کشف حقیقت است . برای دانستن, تعبیر خواب اتاق با ما همراه باشید .

تعبیر خواب اتاق خواب به روایت هانس کورت

هانس کورت در مورد تعبیر اتاق خواب می گوید: اگر دخترى خواب اتاق خوابى تمیز و زیبا را ببیند، به معناى آن است که مردى ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج مى‏ دهد. مشاهده‏ اتاق خواب زیبا در خواب، علامت آن است که ثروتى غیرمنتظره از طریق فامیل، فرد ناشناس , و یا معامله‏ اى در تجارت به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید, و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید, و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود .

اتاق تنگ و تاریک و غور، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی. اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن , ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب. اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است , و گشادگی امور.

تام چت ویندرا:

اگر اتاقی در خواب ببیند، نشان زنی به عنوان مادر یا زنی است که محبت و عطوفت مادر را دارد، دلیل چنین, تعبیری آنست که مادر را موجودی دانسته اند که می‌تواند انسان دیگری را در خودش جای بدهد دیدن, اتاق نشانه رحم و شفقت نیز می‌تواند باشد دیدن اتاق بزرگ و روشن، نشانگر بزرگ مادر یا حالت والای مادری است،

معنی دیدن اتاق کوچک در خواب

اگر اتاقی با یک در ببیند، چنانچه اتاق کوچک و به نحوی آب در آن باشد دلیل رحم و شفقت است اگر مجموعه ای , از اتاقها را ببیند، دلیل آن باشد که عده ای از زنان با او ارتباط دارند و سرو کارش با زنان است, اگر چیزی را در اتاق طبقه بالا ببیند، نشان دهنده اندیشه ای نو و والاست که به دانش و کارش رونق و اعتبار می‌دهد,

اگر اتاق زیر زمینی یا انبار در خواب ببیند، نشانگر آنست که در پی چیزی است که با وجود حضور در ناخود آگاه , او خودش هم نمی‌داند چیست اگر ببیند از اتاقی به اتاقی رفت، تعبیر انست که باید مرگ را مهیا بود,

و رخت به سرایی دیگر کشید اگر اتاقهای خالی را در خواب ببیند، دلیل آن است که خواب بین در روزهایی که, به بطالت و بی حوصلگی گذرانده متاسف است.

لیلا درباره تعبیر اتاق خواب می گوید:

اتاق خواب در هر حال به معنى روابط جنسى و زناشویى است. اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده کردید، بدین معنا است که دچار یأس , و ناامیدى خواهید شد.

و اگر در خواب خود را در اتاق خوابى ناآشنا دیدید، علامت آن است که با فردى آشنا مى‏شوید , که روابط دوستانه‏اى با او پیدا مى‏کنید.

تعبیر خواب اتاق خواب در کتاب سرزمین رویاها

خواب اتاق خواب خودتان را می بینید: تغییر در امور احساسی و عشقی اتاق خواب خیلی لوکس یک شخص دیگر: در کارهای فعلی شما تاخیر بسیار وجود دارد. یک اتاق خواب در یک آپارتمان: در مورد رازهای فامیلی باید سکوت اختیار کرد. شما در یک اتاق هتل خوابیده اید: غیبت و پرگویی های احمقانه بزودی شروع میشود. در اتاق خواب یک دوست خوابیده اید: شما گیج خواهید شد.

تعبیر خواب اتاق از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب اتاق ، نیات بد است

تعبیر خواب اتاق زیبا ، پیروزمندی است

تعبیر خواب اتاق فقیرانه ، توقعات بیجا است

تعبیر خواب مرتب کردن اتاق ، مراقب سلامتی خود باشید

تعبیر خواب اتاق از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب اتاق دیدن ، مدتی در خانه فعلی خود را خواهید ماند

تعبیر خوابدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up