رئیس شورای شهر اردبیل در جلسه رسمی شورای شهر گفت: فرآیند همسطح‌سازی آرامستان‌ها در شهر اردبیل تکمیل می شود.

جواد انصاری

رئیس شورای شهر اردبیل با قدردانی از تلاش پرسنل زحمتکش سازمان آرامستان‌ها و اقدام این مجموعه برای همسطح‌سازی آرامستان‌های شهر اردبیل گفت: امیدواریم فرآیند همسطح‌سازی آرامستان‌ها در شهر اردبیل تکمیل و تجهیزات مورد نیاز با توجه به شرایط کرونا برای تدفین و تغسیل متوفیان تامین شود.

وی با اشاره به تصمیم شورای شهر و موافقت آنها با جابجایی برخی از اعتبارات در محدوده چهار شهرداری، سازمان آرامستان‌ها و خرید و تجهیز سیستم امنیتی در مجموعه شهرداری خاطرنشان کرد: در جلسه رسمی شورای شهر با لایحه اولویت خرید دو دستگاه آمبولانس برای آرامستانها موافقت شد.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/37776