شهردار گرمی امروز به طور رسمی از سمت خود استعفا داد.

استعفا

بخشعلی کامرانی شهردار گرمی امروز به صورت رسمی استعفای خود را تقدیم شورای شهر کرد.

اعضای شورای اسلامی شهر بزودی در این زمینه تصمیم خواهند گرفت.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/38115