شهردار مشگین شهر گفت: در پروژه های عمرانی شهرداری؛ رعایت حقوق نابینایان و معلولان در اولویت قرار گرفته است.

نابینا

مهندس رحمت انوری آذر در روز با گرامیداشت عصای سفید و تبریک به نابینایان  اظهارداشت: نابینایان قشر خاص و قابل احترام جامعه هستند و باید حقوق اجتماعی و تسهیلات همگانی آنان مورد تکریم و توجه جامعه قرار بگیرد و بی تردید شهرداریها نیز بیشتر از سایر نهادها در این مسیر در خدمات رسانی به قشر خاص پیشگام باشند.

وی با بیان اینکه در حوزه های مختلف شهرداری اعم از عمرانی و خدماتی مسائل و اصول مربوط به تردد و رفاه شهروندان، به ویژه حقوق نابینایان و معلولان در اولویت قرار گرفته است چنانچه در پازل گذاری معابر شهری و پروژه پیاده راه خیابان امام، لاین مربوط به محل تردد نابینایان طبق اصول فنی پیش بینی و ایجاد گردیده است تا این عزیزان در هنگام تردد با مشکلی مواجه نگردند.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/38238