شهردار مشگین شهر گفت: در راستای تحقق برنامه‌های درآمد پایدار؛ جایگاه های سی ان جی شهرداری مشگین شهر به بخش خصوصی واگذار شد.

جایگاه سوخت بنزین

 رحمت انوری آذر با اشاره به اقدامات انجام یافته در حوزه های مختلف مدیریت شهری در جهت توسعه و درآمد پایدار و مرتفع نمودن مسائل و مشکلات اطهار داشت: افزایش بدهی و عدم بهره برداری صحیح از جایگاه های سی ان جی شهرداری در سال‌های اخیر موجب ایجاد مشکلاتی برای شهرداری شده بود که با اقدامات و کارشناسی های لازم نسبت به واگذاری جایگاهها به بخش خصوصی اقدام نمودیم.

شهردار مشگین شهر اظهار داشت: با واگذاری جایگاههای سی ان جی به بخش خصوصی از طریق مبادی و مقررات قانونی ؛ شهرداری در مسیر توسعه و درآمد پایدار گام برداشته و همچنین با حل و فصل مشکلات ناشی از بدهی، تعطیلی و نارضایتی جایگاه‌ها‌‌ علاوه بر افزایش دارایی ها، هم کانون شاهد خدمات رسانی بهتر و مستمر به شهروندان در این جایگاهها هستیم.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/38241