• شناسه خبر : 41915
  • تاریخ انتشار : 06 آذر 1399 - 09:19

کاهو ممکن است یه شکل های مختلف در خواب انسان دیده شود .ممکن است خواب ببینیم کاهو می خوریم , کاهو میچینیم و یا کاهو می خریم . برای دانستن تعبیر خواب کاهو با ما همراه باشید .

کاهو

معبران برای دیدن کاهو در خواب تعابیر متفاوتی آورده اند .تعبیر خواب کاهو می گوید داشتن مزرعه کاهو در خواب , به معنای نیکی کردن است .خوردن کاهو در خواب بستگی به طعم آن دارد اگر شیرین بود نیکو است و اگر تلخ بود , به معنای غم است .در ادامه تعابیری از منوچهر تهرانی و آنلی بیتون آورده شده است .با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کاهو
کاهو در دست دارید به معنای بیماری و بیچارگی است.

کاهو می خورید : کارهای شما چنان نامرتب و مغشوش است که توصیف آنرا نمی توان کرد .

کاهو می کنید : در امور عشقی خطر شما را تهدید می کند .

اگر در خواب کاهو می خرید به معنای غم واندوه است .

کاهوها را می شوئید : از عاقبت نیندیشی پشیمان خواهید شد

اگر بیند کاهوی شیرین خورد، دلیل اندوه است. اگر کاهو تلخ بود، دلیل بر زیان بود.

درباره تعبیر خواب کاهو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

دیدن کاهو در خواب نشان فرح و خرمی است و خوردن آن کامیابی و تمتع به شرطی که شیرین باشد. کاهویی که به دهان, تلخ بیاید یا مزه نامطبوع داشته باشد کسالت و رنج است. چنانچه در خواب ببینید کاهو را با سکنجبین شیرین , می خورید نیکو است.

ولی سکنجبین اگر به ترشی بزند یا خوردن کاهو با سرکه نشان ادبا و بدبختی و غم و رنج است.

تعبیر داشتن مزرعه کاهو در خواب

اگر در خواب ببیند مزرعه ای کاهو دارد خواب او می گوید نیکی می کند و مردم از رادمردی و سخای او بهره مند, می شوند. درو و جمع آوری کاهو خوب است ولی اگر نفروشید بهتر از این است که بفروشید. چنانچه جمع آوری , کاهو به نیت دادن به دیگری باشد انعمام و دستگیری است.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب کاهو می گوید:

۱ـ دیدن کاهوهای پربرگ و سبز در خواب ، نشانه آن است که پس از سردر گمی و پریشانی به ثروت و منفعت , دست خواهید یافت .

۲ـ خوردن کاهو در خواب ، علامت آن است که در اثر ابتلا به بیماری از دوست خود جدا خواهید شد .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند کاهو می کارد ، نشانه آن است که به زودی مریض خواهد شد .

۴ـ جمع آوری کاهو در خواب ، علامت آن است که حساسیت و حسادت فطری موجب درد و اندوه شما می گردد

۵ـ خرید کاهو در خواب ، علامت آن است که به طرف انحطاط اخلاقی خود گام خواهید گذاشت .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up