• شناسه خبر : 42145
  • تاریخ انتشار : 09 آذر 1399 - 07:14

از نظر معبران دیدن نخود در خواب تعابیر متفاوتی می تواند داشته باشد .در این مطلب تعبیر خواب نخود به روایت منوچهر تهرانی , خالد اصفهانی , یوسف نبی , آنلی بیتون و جابر مغربی برای شما آورده شده است .

نخود

از نظر امام صادق منوچهر تهرانی نخود در خواب به معنای غم و اندوه می باشد .یوسف نبی نیز درباره تعبیر خواب نخود , همین نظر را دارند و آن را نشانه غم می داند. آنلی بیتون که از معبران غربی است می گوید جمع کردن نخود , در خواب یعنی حاصل تلاش خود را می بینید و خوردن آن نشانه ثروتمند شدن است .

دیدن نخود تر و خشک در خواببه معنای غم است. اگر خواب بیند که نخود به گوشت پخته مى‏خورید غم کمتر بود.

آنلی بیتون مى‏گوید:

خوردن نخود در خواب ، به معنای کسب ثروت و تندرستی است . دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب ، نشانه دست زدن به کارهایی موفقیت آمیز است .

اگر در خواب ببینید در زمینی نخود می کارید ، به معنای آن است که برای رسیدن به آرزوهای خود مقدماتی , می چینید و زمینه ای فراهم می آورید که باعث خواهد شد به تمامی آرزوهای خود دست یابید .

دیدن نخودهای خشک شده در خواب نشانه آن است که بیش از توان خود کار خواهید کرد . خوردن نخودهای خشک شده ، نشانه آن است که بعد از موفقیت بسیار در زندگی کاهش ثروت شما راو رنج خواهد داد.

جمع آوری نخود در خواب ، علامت آن است که نقشه هایتان به ثمر خواهد و از دست رنج خود, بهره خواهید برد .

دیدن نخودهای انبار شده در خواب ، علامت آن است که امیدهای درخشان شما مدت کوتاهی دست خوش , بلاتکلیفی خواهد شد ، ولی سرانجام شانس به شما رو می آورد و از سردرگمی نجات پیدا می کنید .

اگر در خواب نخود ببینید، به این معنا است که در ا نجام کارهایتان موفق خواهید بود. نخود کاشتن در خواب، نشانه آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش زیادى مى‏کنید.

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب نخود گوید:

دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

تعبیر خواب نخود به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته, خورده شود بهتر است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up