شهردار اردبیل با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸ کلانشهر به صورت رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد، افزود: نام اردبیل نیز در سایت رسمی کلانشهر‌های کشور ثبت شده و قابل مشاهده است.

 

حمید لطف‌اللهیان اظهار داشت: با توجه به رشد و افزایش جمعیت شهر اردبیل، اقدامات لازم برای کلانشهر شدن اردبیل انجام شده و هم اکنون شهر اردبیل عضو مجمع کلانشهر‌های ایران شد.

وی افزود: با توجه به ارتقای زیرساخت‌های شهری که یکی از مولفه‌های لازم برای پیوستن هر شهری به مجموعه کلانشهر‌ها است و شهر اردبیل با داشتن اهمیت سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، ورزشی و گردشگری و نیز با جمعیت بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر در آینده‌ای نزدیک جزو کلانشهر‌های کشور محسوب خواهد شد.

 

حمید لطف اللهیان

 

شهردار اردبیل با تاکید بر مزایای کلانشهر شدن اردبیل بیان کرد: تامین اعتبارات کلانشهر‌ها توسط دولت، می‌تواند شهر اردبیل را نیز در مسیر توسعه قرار دهد و با اختصاص بودجه‌های عمرانی ویژه کلان‌شهرها، امکان توسعه حمل‌و‌نقل و ایجاد تسهیلات رفاهی بیشتری برای شهروندان فراهم شود.

لطف‌اللهیان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸ کلانشهر به صورت رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد، افزود: نام اردبیل نیز در سایت رسمی کلانشهر‌های کشور ثبت شده و قابل مشاهده است.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/4227