• شناسه خبر : 42745
  • تاریخ انتشار : 16 آذر 1399 - 11:15

سیرابی ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب سیرابی خام ببینید و یا خواب ببینید سیرابی می خورید . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

تعبیر خواب

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سیرابی در خواب آورده اند .مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب سیرابی می گوید دیدن سیرابی در خواب خوب است و به معنای شفای بیمار است .او معتقد است سیرابی پخته بهتر از سیرابی خام است .معبری دیگر می گوید خوردن سیرابی به معنای ناامیدی است . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سیرابی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن سیرابی در خواب نیکو است به خصوص اگر بیننده خواب مریض باشد و تعبیر آن شفا از مریضی و نجات از بیماری است. سیرابی معده نشخوار کنندگان حلال گوشت است و دیدن آن در خواب نشان سود و نفع است.

تعبیر سیرابی پخته در خواب

سیرابی پخته دیدن در خواب بهتر از سیرابی خام است و خالی و بدون سرگین بهتر است زیرا نوشته اند سیرابی کثیف و پر از سرگین مال حرام است.

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ دیدن سیرابی در خواب ، نشامه آن است که به مریضی شدید مبتلا خواهید شد .

تعبیر خوردن سیرابی در خواب
۲ـ خوردن سیرابی در خواب ، نشانه آن است که واقعه ای باعث نومیدی شما خواهد شد .

 

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up