این لیست براساس گمانه زنی های محافل و رسانه ها تهیه شده است.

شورا

لیست کاندیداهای احتمالی شورای شهر اردبیل

۱- رحیم آقازاده
۲- رحیم آگاه
۳- حسام‌الدین امیرزاده
۴-حجت الاسلام مهدی امیری
۵- علی امیر پور
۶-کلام الله اکبر زاده نیاری
۷- رامین احمدی حصار
۸- بهروز اسکندرپور
۹- اباصلت امیری
۱۰- حسین‌افسانه
۱۱- سید مهدی اکبری
۱۲- حسن پورعلی
۱۳-علیرضا پایاب
۱۴- بهنام توکلی
۱۵-مهدی توحیدی
۱۶-رضا توحیدی
۱۷- عزیزه تراز
۱۸- لیلی تقوی
۱۹- فراز جامعی
۲۰- اکبر جعفری
۲۱ بهنام جودی
۲۲- فاطمه جوادی
۲۳- محمود حسین زاده نجار
۲۴–زکی الله خوشبخت
۲۵- محمدرضا راستگار
۲۶- عظیم دشتی
۲۷- عزیز دنیادیده
۲۸-یونس رونقی
۲۹-محمد روحی عیسی لو
۳۰- جواد زنجانی
۳۱-بابک زمانی
۳۲- بهزاد زارع محمودی
۳۳-سید عسگر سعادتی
۳۴- محمد رضا سرداری
۳۵- علیرضا سلیمانی
۳۶- سید محمد سید رضایی
۳۷- یاور سجودی بیله سوار
۳۸-محمد باقر سپهری
۳۹–سالارشاکر
۴۰- توحید شفیعی
۴۱- بهمن شعاع اردبیلی
۴۲- مجتبی شعبانی
۴۳- ابراهیم صفری
۴۴- سلامت صفری
۴۵- مهدی صفری
۴۶- قوام صابری
۴۷- مهدی صارمی پور
۴۸- محمود عقابی
۴۹- طالب عبدی
۵۰-ابراهیم‌عبدی
۵۱- یعقوب عزیز زاده
۵۲- سید‌رضا علوی
۵۳- فاطمه علیزاده
۵۴- فرهادعبدالعلی پور
۵۵- بهزاد عباس زاده
۵۶- حمید رضا علوی
۵۷- ربابه عزیز خانی
۵۸- یونسی غفرانی
۵۹- علیرضا غریبی
۶۰-نادر فرزانه
۶۱- اسماعیل فرزانه
۶۲- پیمان فتحی
۶۳-حبیب فتحی
۶۴- هاشم فتحی
۶۵- حسن فاخری
۶۶-سیدغنی فروزان
۶۷- حبیب فروزنده قره خانبیگلو
۶۸- نورعلی فصیحی
۶۹- زهرا قدیمی
۷۰- یاور قاسمی
۷۱- علی قبادی
۷۲- بهنام کمالی
۷۳-عباس کریمی
۷۴- مجتبی لاله
۷۵- مظاهر محمدی
۷۶- سارا محمدی
۷۷-جعفر موقر
۷۸- محسن مقدم
۷۹- ولی نعمتی
۸۰- مینا نهامین
۸۱-اصغر نخستین گلدوست
۸۲-ناصر ناطق در آبادی
۸۳- رسول نعمتی‌
۸۴- حسین وثوق
۸۵- سلیمان وظیفه
۸۶-علی هدایتی‌
۸۷- یعقوب هاشمی
۸۸- اسفندیار هوشیار

این لیست براساس گمانه زنی های محافل و رسانه ها تهیه شده است

کاندیداهای احتمالی می توانند سوابق ومشخصات خود را در اختیار ما قرار دهند.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/45670