• شناسه خبر : 46002
  • تاریخ انتشار : 25 دی 1399 - 11:42

غسل دادن یا غسل کردن ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم ما را غسل می دهند و یا ما فرد دیگری را غسل می دهیم . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

دوش حمام
معبران تعابیر متفاوتی برای غسل دادن در خواب آورده اند . ابن سیرین غسل با آب گرم را به معنای کار خوب می داند و غسل در آب دریا را به معنای درستکاری می داند . ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب غسل دادن می گوید غسل در خواب زن حامله به معنای پسر دار شدن اوست . برای دانستن تعبیر کامل غسل با پرشین وی همراه باشید.

اگر مردی خواب ببیند زنش بعد از حیض غسل کرده و پاک شده است، یـعـنـی کارهای دینی و دنیایی برای آن مرد, باز و برقرار می‌شود.

اگر در خواب ببینی با آب گرم غسل کردی و بعد از آن دست و صورت خودت را هم شستی، یـعـنـی دو مورد کار خوب و نیک انجام می‌دهی.

اگر ببینی در آب رود یا دریا غسل کرده‌ای، یـعـنـی دیندار و درستکار خواهی بود و غم و اندوه تو از بین می‌رود، یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کند، یا چنانچه بدهکار هستی تعبیرش این است که بدهی خود را پرداخت می‌کنی، یا اگر بنده و «برده» هستی خلاص می‌شوی .

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب غسل دادن می‌گوید:

اگر زن حامله‌ای این خواب را ببیند، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شود.

تعبیر انجام غسل جنابت، پاکی دین و ایمان می‌باشد و هر کم و زیادی که در غسل ببینی، تعبیرش به پاکی دین و ایمان برمی‌گردد. اگر خواب ببینی در حمام غسل جنابت کردی و لباس پاکیزه پوشیدی و بیرون آمدی، یـعـنـی به درگاه خداوند توبه می‌کنی.

غسل به معنی شستن است که در فارسی با دو فعل معین به کار می رود. غسل کردن به معنی خود شویی است , و غسل دادن به معنی شستن دیگری. این هر دو در تعبیر فرق می کند.

روی هم رفته شستن اگر به منظور پاک کردن و پاک شدن و تطهیر باشد در خواب های ما خوب است , و تعبیر بد ندارد چه خودمان را بشوییم و چه دیگران را.

اگر در خواب ببینیم که درون آب بسیار غسل می کنیم از غم و اندوه می رهیم و از گرفتاری های دست و پاگیر, نجات می یابیم.

مثلا در آب رودخانه، استخر، یا دریا و دریاچه که درون آنها بتوانیم غوطه بخوریم و غوص کنیم. این خواب را اگر متهمی ببیند از او رفع اتهام می شود و اگر محکومی ببیند اززندان خلاص می گردد , و اگر بیماری ببیند از بیماری شفا می یابد ولی در این میان سه شرط وجود دارد.

نیت، حرارت آب و مقدار آن. چنانچه در آب دریا غوطه بخورید که مثلا ساعت مچی خویش را که گم شده پیدا کنید, شامل غسل کردن نمی شود. غسل در صورتی است که نیت خود شویی باشد برای نظافت.

همین طور آب باید سرد باشد چون تعبیر آب گرم فرق می کند که در زیر می نویسیم. سوم مقدار آب است, که اگر اندک باشد و نتوانیم در آن غوطه بخوریم باز هم تعبیری دیگر پیدا می کند.

اگر در خواب ببینید که دیگری را می شویید خدمتی در جهت او انجام می دهید که موجب سکون و آرامش, آن شخص می شود.

تعبیر غسل کردن با آب کم

اگر آب اندک و قلیل یا تیره و کدر باشد غم و گرفتاری است همین طور اگر آب گرم باشد، غسل به ترتیبی که گفتیم دارای تعبیر فوق نمی شود.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

اگر در خواب ببینی جنب می‌باشی، یـعـنـی به سفر می‌روی به خواستۀ دنیایی خودت می‌رسی، ولی بعد کار تو دچار تباهی خواهی شد،

و اگر خواب ببینی به طور کامل غسل جنابت کرده‌ای و بعد هم لباس خودت را پوشیدی، یـعـنـی از آن کار خلاص می‌شوی و به پایان می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی به طور کامل غسل نکرده‌ای، به این معنا است که آن کار به طور کامل انجام نمی‌شود.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن غسل کردن از زحمت راحت باید

جابر مغربی درباره تعبیر خواب غسل دادن می‌گوید:

اگر در خواب ببینی مرده‌ای و تو را غسل کرده‌اند، یـعـنـی دین و ایمان تو ثابت و محکم خواهد بود.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up