شماره ۴۰ نشریه پیک” برق ساوالان” کاری از روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اردبیل منتشر شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهلمین شماره نشریه پیک برق ساوالان منتشر شد.

برای مطالعه همین جا کلیک کنید

  پرینت

https://shahrkhan.ir/46311