• شناسه خبر : 46400
  • تاریخ انتشار : 30 دی 1399 - 10:49

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که خود را در حال شکار حیوانی ببینید و موفق شدید آن را به دام افکنید.برای اینکه بدانید خوابتان چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

تعبیر خواب
معبران تعابیر متفاوتی برای شکار کردن در خواب آورده اند .ابن سیرین درباره تعبیر خواب شکار می گوید شکار کردن در خواب به معنای منفعت می باشد .معبری می گوید شکار در خواب به معنای تلاش کردنی است که به هدف نمی رسید . امام صادق هم شکار را در خواب به معنای مال و فرزند می داند .مطیعی تهرانی هم شکار حیوانات را در خواب مال حرام می داند . با پرشین وی همراه باشید.

اگر به خواب بیند شکاری را به دام گرفت، دلیل است که طالب زنان بود.

اگر بیند در خواب شکار می کرد، گوسفند کوهی یا گاو کوهی یا گورخری و گوشت آن بخورد، دلیل منفعت بود.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب شکار مى‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید مشغول شکار کردن هستید ، علامت آن است که برای رسیدن به هدفی دست نیافتنی می کوشید .

۲ـ اگرخواب ببینید در پی شکاری به کوه می زنید ، علامت آن است که به آرزوهای خود دست می یابید و بر موانع غلبه خواهید کرد

تعبیر خواب شکار به روایت امام جعفر صادق

دیدن شکارکردن در خواب بر پنج وجه بود.

اول: سخن لطیف. دوم: دادن بوسه. سوم: منفعت. چهارم: فرزند. پنجم: مال.

تعبیر خواب شکار یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن صید کردن در خواب به معنای روزی حلال است

شکار کردن در خواب کوشش در جهت معیشت است و شکار افکندن چه با دام و چه با تفنگ یا تیر و کمان تحصیل معاش از طریق حلال است به خصوص اگر شکار افکنده شده از حلال گوشتان باشد مانند کل، آهو، بز کوهی و غیره. شکار گراز و خوک ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام از راه ناصواب است

همین طور شکار حیوانات حرام گوشت دیگر. شکار افکندن حیوانات وحشی و قوی چیرگی بر دشمن تعبیر شده است.

تعبیر خواب شکار از دریا

اگر در خواب ببینی از دریا صید می‌کنی، یـعـنـی به اندازه آن روزی حلال بدست می‌آوری و معاش و معیشت زندگانی برای اهل و عیال و زن و فرزند تو گسترده می‌شود،

چنانچه خوای ببینی شکارها با تو صحبت می‌کنند و مطیع تو شده‌اند، یـعـنـی مقرب و نزدیک «پادشاه» می‌شوی.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up