مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: میزان تأثیرگذاری مراکز جامع درمان و بازتوانی نسبت به کمپ‌های ترک اعتیاد ۵۰ درصد بیشتر بوده و طول درمان در این مراکز یک ساله و مداوم است.

اعتیاد معتاد

بهزاد ستاری در حاشیه افتتاح مراکز درمان و باز توانی اعتیاد در اردبیل با اشاره به اینکه میزان ظرفیت پذیرش و ارائه خدمات در این مراکز ۲۳۰ نفر است اظهار کرد: این مراکز در دو بخش بانوان و آقایان و با مشارکت و همکاری سازمان‌ها و نهادهای دولتی و همچنین انجمن بهبودی ترک اعتیاد احداث شده است.

وی از پذیرش و بستری ۱۱۰ نفر از معتادان در مرحله اول افتتاح این مراکز خبر داد و افزود: هم اکنون ۱۰۰ نفر در مرکز درمان نجات مردان و ۱۰ نفر در مرکز بازتوانی زنان دوره درمان خود را طی می‌کنند و به طور همزمان از خدمات مشاوره‌ای و آموزش مهارت‌های اشتغال نیز بهره مند می‌شوند.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/46883