نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: در طول سال جاری ۴۵ دستگاه کنتور هوشمند و حجمی روی چاه‌ها در محدوده شهرستان مشگین شهر نصب شده است.

چاه

داور بستام” افزود: در ۱۰ ماهه اول سال جاری ۱۶ حلقه چاه غیرمجاز در محدوده شهرستان مشگین شهر مسدود شده است و در طول همین مدت ۱۵حلقه چاه دارای اضافه برداشت مبنی بر الزام به نصب کنتور نیز بر اساس احکام قضایی پلمب شده است.

مدیر امور منابع آب شهرستان مشگین شهر نیز با ارائه گزارشی از مشکلات آب زیرزمینی و وضعیت نیروهای اکیپ گشت و بازرسی تصریح کرد: اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، تغییر نوع مصرف آب از صنعتی به کشاورزی و وجود چاه‌های غیرمجاز از جمله موضوعات اصلی اجرای طرح احیا و تعادل بخشی در شهرستان است.

ارسلان فرجی با قدردانی از راهبری اکیپ‌های گشت و بازرسی و تحقق برنامه‌های طرح تعادل بخشی در شهرستان، خواستار اهتمام بیشتر همکاران در تحقق اهداف تعادل بخشی شد و بر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و تشکیل جلسه با بهره برداران، برای ارتقای سواد آبی جهت بهره‌برداری صحیح از منابع آبی و حفاظت و صیانت از آن تاکید کرد.

وی با ارزشمند دانستن حضور اکیپ‌های گشت و بازرسی به منظور حفاظت و حراست کمی و کیفی از منابع آب زیرزمینی، خواستار اقدام به موقع جهت جلوگیری از تخلفات با نصب کنتورهوشمند و حجمی روی چاه‌های کشاورزی و صنعتی و کاهش منصوبات غیرمجاز منصوبه روی چاه‌های مجاز و انسداد چاه‌های غیرمجاز شد.

فرجی همچنین در ادامه جلوگیری از تصرفات رودخانه‌ای و شناسایی تخلفات منابع آب سطحی و مراکز آلاینده جهت برخورد قانونی را از دیگر اقدامات مهم اجرای طرح احیا و تعادل بخشی در این شهرستان عنوان کرد.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/46887