• شناسه خبر : 47021
  • تاریخ انتشار : 10 بهمن 1399 - 08:52

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود را در حال زنجبیل خوردن ببینید و یا خواب ببینید در غذا زنجبیل می ریزید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

زنجبیل

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن زنجبیل در خواب آورده اند .مطیعی تهرانی می گوید دیدن زنجبیل در خواب تعبیر خوبی ندارد و به معنای غم و ناراحتی می باشد . ابن سیرین هم درباره تعبیر خواب زنجبیل می گوید زنجبیل در خواب به معنای ناراحتی است و ضرری است که به ادم می رسد .برای دانستن تعبیر کامل در ادامه با ما همراه باشید.

در روانشناسی یونگ برای دیدن زنجبیل در خواب چنین آمده است که از انجایی که زنجبیل طعمی تند دارد دیدنش در خواب یعنی شما نیاز دارید یک سری هیجانات را به زندگی آرام و یکنواخت خود اضافه کنید تا تحولی در زندگیتان به وجود آید .

 

زنجبیل یکی از سس های تند غذایی است و در خواب تلخ کامی تعبیر شده است. یکی از معبران نوشته دلیل بر مضرت و زیان کند و دیگری نوشته دلیل بر خصومت و گفتگو کند و در هر دو حال شیرین کامی نمی آورد و علامتی از غم و اندوه است. زنجبیل کوبیده و نکوبیده آن یک تعبیر را دارد.

تعبیر خواب زنجبیل به روایت محمد بن سیرین

زنجبیل در خواب، به معنای بر غم و ناراحتی است .

تعبیر خوردن زنجبیل در خواب

ابن سیرین می گوید:

خوردن زنجبیل به معنای بر مضرت و زیان است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

up