• شناسه خبر : 47294
  • تاریخ انتشار : 15 بهمن 1399 - 10:07

برای دانستن تعابیری مانند نقره داشتن , تعبیر انگشتر نقره در خواب , داشتن بار نقره , لباسی با دکمه های نقره , ظرف از جنس نقره , فروختن نقره , خریدن نقره در خواب با ما همراه باشید .

تعبیر خواب

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن نقره در خواب آورده اند . امام صادق درباره تعبیر خواب نقره چنین می گویند : نقره در خواب به معناب زن و فرزند و مال و کار است . جابر مغربی می گوید اگر خواب نقره ببینی یعنی, صاحب فرزندی زیبا می شودی.تعابیر دیگری همچون ازدواج , دختردار شدن و خیرخواهی برای نقره آورده شده است.

شرکت یلدای کویر کاشان |خرید اقساطی فرش ماشینی | خرید مستقیم از کارخانه

نقره : تحت آزار قرار گرفتن ظروف نقره : آسایش دریافت کردن آن : به زحمات شما ارج گذاشته خواهد شد فروختن آن : یک سرمایه گذاری به بار خواهد نشست خریدن : تحولات بزرگ پول نقره : دوره پر باری نزدیک است

اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید به این معناست که ازدواج می کنید. اگر نقره خام شکل نگرفته , ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید ,

دارای فرزند دختر می شوید. اگر خواب ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما , محول می گردد. اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد ، دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می کند و او خیر شما را می خواهد.

اگر در خواب ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می شوید و اگر ببینید دگمه های لباس شما, از نقره است ، همسرتان دختری می آورد که به او شباهت دارد.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب نقره می‌گوید:

اگر خواب ببینی در کیف تو نقره وجود دارد، یـعـنـی چیزی را برای امانت پیش تو می‌گذارند.

اگر در خواب ببینی یک “دِرهم” نقره داری، یـعـنـی صاحب فرزندی زیبا می‌شوی.

اگر ببینی طلا و نقره در یک جا کنار هم جمع شده است، یـعـنـی عزت و جاه به دست می‌آوری.

تعبیر خریدن نقره از مغازه

اگر خواب ببینی از مغازه نقره می‌خری، یـعـنـی در شهر خودت با زنی ازدواج می‌کنی.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب نقره می‌گوید:

اگر ببینی نقره‌های بی‌اندازه‌ای به دست آورده‌ای، یـعـنـی گنج پیدا می‌کنی.

اگر ببینی کاسه یا آفتابه و یا طشت تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر خواب ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، یـعـنـی بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.

دیدن نقره در خواب ، به معنای آن است که بیش از حد به پول و ثروت وابسته می شوید . پیدا کردن سکه نقره در خواب ، نشانه آن است که برای آرامش فکری و راحتی خود ، اطرافیان را نادیده می گیرید .

اگر در خواب ببینید که سکه ‏ى نقره‏ اى پیدا مى‏کنید، معنایش آن است که براى رسیدن به هدف خود , دست به هر کارى مى‏زنید.

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب نقره می گوید:

اگر کسى خواب بیند که نقره از دکان مىی گرفت، دلیل که از شهر خود زن خواهد. اگر بیند که از معدن , نقره فراگرفته، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

دیدن نقره در خواب، به معناى به دست آوردن ثروت است.

تعبیر خواب نقره به روایت امام جعفر صادق

دیدن نقره در خواب چهار وجه است.

اول: زن. دوم: فرزند. سوم: مال. چهارم: معیشت.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

up