علیرضا غریبی گفت: ما حق نداریم مردم را به سمت انجام تخلفات ساختمانی سوق دهیم بلکه با سختگیری در مراحل اولیه نباید اجازه دهیم تا تخلفات ساختمانی به وجود آید و پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار گیرد.

علیرضا غریبی

حمایت شورا و شهرداری از انبوه‌سازان امیدبخش است

عضو شورای شهر اردبیل گفت: حمایت شورا و شهرداری از انبوه‌سازان مسکن امیدبخش است و این حمایت منجر به توسعه ساخت و ساز خواهد شد.

به گزارش شهرخوان، علیرضا غریبی در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل به نکات مثبت تعرفه ۱۴۰۰ و بررسی همه جانبه تعرفه در کمیسیون‌های تخصصی با حضور کارشناسان و مدیران شهرداری اشاره و اظهار کرد: جای خوشحالی است که خانواده‌های شهدا و ایثارگران و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و کارکنان شهرداری از تسهیلات خوب در تعرفه بهره‌مند شدند که در برخی از حوزه‌ها تا ۱۰۰ درصد تسهیلات ارائه شده افزایش یافته است.

وی با اشاره به ارائه بسته‌های تشویقی شورا و شهرداری اردبیل برای سازندگان بنا در بافت فرسوده و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی خاطرنشان کرد: انبوه‌سازان نیز بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از تخفیف در ساخت و ساز بهره‌مند شده و می‌توانند فعالیت‌های خود را تقویت کنند.

عضو شورای شهر اردبیل صدور پروانه رایگان برای احداث کنندگان پارکینگ را یادآورشد و بیان کرد: سازندگان پارکینگ تا ۲۵ درصد می‌توانند ساخت تجاری را بدون پرداخت تعرفه عوارض انجام دهند.

غریبی با تاکید بر ضرورت توجه به ارزش منطقه‌ای و ضرایب اعمال شده در این زمینه گفت: نباید در برخی از مناطق بخشودگی تعرفه را به حدی بالا ببریم تا امکان بروز تخلف به وجود آمده و شکل گیرد.

وی تصریح کرد: ما حق نداریم مردم را به سمت انجام تخلفات ساختمانی سوق دهیم بلکه با سختگیری در مراحل اولیه نباید اجازه دهیم تا تخلفات ساختمانی به وجود آید و پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار گیرد.

عضو شورای شهر اردبیل افزود: بنده موافق افزایش جرایم ساخت و ساز غیرقانونی در قالب کیمسیون ماده ۱۰۰ هستم ولی باید تدبیری بیندیشیم تا از اول امکان تخلف به حداقل رسیده و با افزایش جرایم سازندگان را از انجام تخلف بازداریم.

غریبی ادامه داد: به جای اعمال ماده ۹ بهتر است شهرداری با رایزنی و صحبت با مالکان آنها را نسبت به اهمیت خیابان‌کشی و تعریض واقف کرده و جلوی اعمال کاده ۹ گرفته شود.

وی در پایان گفت: در صورتی که مجبور به اعمال ماده ۹ باشیم شایسته است پرداختی شهرداری برای مالکان واحدهای مسکونی و تجاری نقد باشد تا پروسه طولانی را در دریافت حق و حقوق خود طی نکنند.

مسکن

  پرینت

https://shahrkhan.ir/47543