• شناسه خبر : 48132
  • تاریخ انتشار : 28 بهمن 1399 - 11:57

شوربا نوعی غذا می باشد و ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود مثلا خواب ببینیم شوربا می پزیم و یا در حال خوردن شوربا هستیم . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

تعبیر خواب

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن شوربا در خواب آورده اند . جابر مغربی درباره دیدن شوربا در خواب می گوید تعبیر شوربا به گوشتش بستگی دارد اگر گوشتش نرم باشد خوب است و اگر غلیظ باشد به معنای غم است . مطیعی تهرانی هم درباره تعبیر خواب شوربا می گوید شوربا در خواب به معنای نیکی است . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

شوربا نعمت و فایده و خیر و نیکی است. این تعبیر کلی شورباست ولی در غذاهایی مانند شوربا، آبگوشت، آش، حلیم و از این قبیل که از مواد مختلف و متعدد تهیه و پخته می شود طعم و مزه آن مسیر را معین می کند.

اگر در خواب فقط شوربا ببینیم خوب است و نعمت و خوبی تعبیر شده چه خودمان پخته و تهیه کرده باشیم و چه دیگری به ما بدهد ولی اگر آن را بخوریم و بد طعم و بدمزه باشد غم و اندوه و ناراحتی است.

خیلی کارها هست که ما به امید سود بردن انجام می دهیم یا اقدام می کنیم ولی در جریان عمل با شکست رو به رو می شویم و ناراحتی نصیب ما می گردد.

شوربای بد طعم و بدمزه چنین چیزی را در خواب می نمایاند. شوری و ترشی آن نیز همین تعبیر را دارد.

دیدن شوربا چون با گوشت لطیف پخته باشند، دلیل فائده بود. اگر به گوشت غلیظ پخته باشند، دلیل غم و اندوه است.

چون غذا بر مغز انسان اثر می گذارد بنابراین خواب دیدن عملی است دماغی و مغزی، هرچه غذا سبکتر و قابل هضم تر باشد چسم و مغز انسان نیز در هنگام خواب آرامش بیشتری می یابد و چنین خوابهایی را خواب طبیعی گویند ولی اگر غذا سنگین تر باشد جسم و مغز انسان نیز در هنگام خواب آرامش کمتری دارد و این خوابها را خوابهای غیر طبیعی گویند.

حضرت دانیال پیغمبر می گوید: خوابها دو گونه می باشند، یکی آگاه کند ببینده ی خواب را از حقیقت حال او و دیگری آگاه کند ببینده ی خواب را از سرانجام کارهای او.

رسول خدا (ص) می گوید: خوابها بر سه گونه هستند:

۱- بشارت دهنده مومنان را در زندگانی. ۲- وسوسه ی شیطان است که انسان را اندوهگین می نماید. ۳- خوابهای آشفته و پریشان.

امام جعفر صادق(ع) می گوید: برای دیدن خوابهای پسندیده و نیکو باید با طهارت و بر پهلوی راست خوابید و هنگام خواب ذکر خدا را به جا آورد. طعام زیاد نخورید چون بر مغز اثر می گذارد و سبب دیدن خوابهای آشفته می شود و گرسنه نیز نباید خوابید.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

up