رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: توجه به حوزه حمل و نقل و تسهیل ترافیک ماموریت اصلی شهرداری در سال آینده است.

علیرضا غریبی

علیرضا غریبی بیان کرد: مأموریت‌های اصلی که شورای اسلامی شهر برای سال آینده بر دوش شهرداری اردبیل گذاشته، توجه به حوزه حمل و نقل و تسهیل ترافیک است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: در این زمینه با ۴۴ درصد رشد اعتبار بیش از ۴۴۶ میلیارد تومان منابع صرف توسعه زیرساخت ‌ها، تسهیل در عبور و مرور، تجهیز و نوسازی ناوگان عمومی،‌ توسعه پارکینگ و همچنین هوشمندسازی کنترل ترافیک خواهد شد.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/48393