مرد پلید همسرش را به طرز وحشتناکی با چاقو سلاخی کرد.

قتل

مرد ۶۲ ساله که به خاطر حسادت به ثروت همسرش برنامه ریزی و طراحی قتل او را کرده بود در دام قانون گرفتار شد.

بنا بر گزارش های پلیس متهم هنگامی که احساس می کند همسرش یک میلیون پوند نقد دارد از سر حسادت و کینه طولانی مدت تصمیم به قتل وی گرفته و شبانه هنگامی که همسرش مقابل تلویزیون به خواب رفت او را با ضربات چاقو به قتل رسانده است.

به گفته قاضی قربانی یک مددکار معلولان بوده که قربانی کینه و حسادت شوهرش شد و از سوی دیگر قتل با برنامه ریزی و بی رحمانه صورت گرفته که از این رو قاتل مستحق مجازاتی سخت است.

  پرینت
  • منبع خبر : رکنا

https://shahrkhan.ir/48671