شهردار اردبیل گفت: به هیچ وجه دنبال تراکم‌فروشی نیستیم و به جد مخالف این رویه در شهر اردبیل هستیم.

حمید لطف اللهیان

حمید لطف‌اللهیان اظهار کرد: در کنار ضوابط و مقررات شورای عالی معماری و شهرسازی در دو بخش کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و همچنین جلوگیری از تخلفات ساختمانی در دستور کار شهرداری است تا مطابق صدور مجوزها و پروانه ساخت و سازها به شکل قانونی انجام شود.

وی افزایش جرایم و عوارض تخلفات ساختمانی را در این راستا اعلام و خاطرنشان کرد: در تعرفه سال ۱۴۰۰ جرایم به حدی افزایش یافته تا عامل پیشگیری و بازدارنده در این حوزه باشد.

شهردار اردبیل افزود: در کنار این فرآیند با تسهیل صدور پروانه و ارتقای سیستم نرم‌افزاری تلاش بر این است تا متقاضیان ساخت و ساز به راحتی بتوانند پروانه ساختمانی را دریافت کنند.

لطف‌اللهیان بیان کرد: کرونا به تسریع و تسهیل این امر کمک کرده و به حذف بروکراسی زاید و اداری منجر شده است.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/48726