شهردار اردبیل گفت: عملیات اجرایی پارک دوم بانوان با کاربری های بسیار متنوع در محله زرناس با مساعد شدن هوا آغاز می گردد.

 

پارک بانوان

 

حمید لطف اللهیان گفت: پارک بانوان در ۹۴ آغاز گردید ودر ۹۵ تکمیل شد. بزودی عملیات اجرایی پارک دوم بانوان با مقیاسی بزرگتر(۱/۵ هکتار پارک جدید ۸ برابر پارک فعلی ) با کاربری های بسیار متنوع در محله زرناس با مساعد شدن هوا آغاز می گردد.

وی افزود: در سالهای اخیر کارهای مهمی در زیباسازی شهر انجام شده (مانند افزایش المان ها ، نورپردازی ها رنگ آمیزی و …) که مردم ترغیب به پیاده روی و عکاسی شده اند اما کافی نیست.

شهردار اردبیل بیان کرد: نمک پاشی راه حل پاکسازی برف از معابر نیست و دو آفت بزرگ تهدید منابع طبیعی و از بین بردن آسفالت را در پی دارد و به همین دلیل مردم نباید از شهرداری انتظار نمک پاشی به تمامی معابر را داشته باشند.

لطف اللهیان تصریح کرد: بودجه هزار میلیاردی سال بعد با لحاظ کرونا برنامه ریزی شده اگرچه در بودجه ۵۸۰ میلیاردی سال قبل کرونا و شرایط ناشی از آن را پیش بینی نکرده بودیم اما توانستیم تمام بودجه را محقق کنیم این نشان از علمی و کارشناسی بودن برنامه ریزی های ما بود.

وی افزود: افزایش ۳۲ درصدی مشارکت بخش خصوص در برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ نشانگر آماده سازی زیرساخت ها و اصلاح شیوه نامه های همکاری در سالهای اخیر است.

شهردار اردبیل گفت: طبق قانون وزارت شهرداری میتواند ۶۰ درصد از بودجه اش را صرف هزینه های جاری مانند حقوق کارکنان شود ولی شهرداری اردبیل با افزایش درآمدها ۶۰ هزینه ها را صرف مصرف عمرانی می کند.

لطف اللهیان تصریح کرد: در حالیکه پرداخت حقوق و مزایا و عیدی تمام کارکنان به موقع انجام شده و هیچ کارگر و کارمندی بستانکار نیست

  پرینت

https://shahrkhan.ir/48730