• شناسه خبر : 48840
  • تاریخ انتشار : 09 اسفند 1399 - 10:19

کیسه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب کیسه ای خالی و یا کیسه ای پر از پول ببینیم. برای دانستن تعبیر خواب کیسه با ما همراه باشید .

تعبیر خواب

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کیسه در خواب آورده اند .مطیعی تهرانی می گوید اگر خواب کیسه ای پاره , را ببینید یعنی رازی که دارید برملا می شود . امام صادق درباره تعبیر خواب کیسه می گوید دیدن کیسه در خواب , به معنای مردم و راز و درویشی است . برای دانستن تعبیر کامل کیسه در ادامه با پرشین وی همراه باشید .

کیسه در خواب تعبیر خاصی ندارد مگر این که چیزی درون آن باشد که تعبیرش نسبت به محتوای آن تغییر می کند . معبران قدیمی درباره کیسه پول زیاد نوشته اند ولی امروز کیسه پول متداول نیست.

اگر در خواب بینید کیسه ای پاره همراه دارید راز شما فاش می شود . اگر ببینید کیسه ای دارید که سوراخ آن, رفو شده است آبرو و نام نیک خود را به زحمت حفظ می کنید . کیسه سوراخ به معنای مریضی است, از ضرر و زیان نیز خبر می دهد.

تعبیر کیسه، مردی عالم و دانشمند می‌باشد، برای این تعبیر به سخن حضرت علی (ع) استدلال کرده‌اند , که فرموده است: اِنَّ القُلُوبَ اَوعِیَهٌ وَ خَیْرُها اَوْعاها – همانا دل‌ها و قلب‌های مردم مثل ظرف‌هایی است , و بهترین آن‌ها پرظرفیت‌ترین و پرگنجایش‌ترین آن‌ها می‌باشد.

اگر خواب ببینی کیسه نو و بزرگ داری، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر کیسه کوچک باشد, تعبیرش نیز سود کم است .

اگر خواب بیند کیسه با درم ضایع شد، دلیل است کسی آن را پند دهد و نشنود. اگر خواب بیند کیسه او گشوده بود , و درم ها بریخت، دلیل است از خصومت برهد.

تعبیر خواب کیسه به روایت امام جعفر صادق

دیدن کیسه خالی در خواب بر سه وجه است. اول: تن مردم. دوم: راز پنهان. سوم: درویشی.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

up