• شناسه خبر : 49206
  • تاریخ انتشار : 14 اسفند 1399 - 10:50

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید سرکه دارید و یا در حال خوردن سرکه هستید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

سرکه سیب

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سرکه در خواب آورده اند . منوچهر تهرانی معتقد است سرکه نماد پولی حلال است که با ناراحتی خرج می شود . خوردن سرکه با احساس مزه ترشی خوب نیست . آنلی بیتون درباره تعبیر خواب سرکه می گوید سرکه در خواب یعنی شما از انجام کاری که شما را نگران می کند خودداری می کنید.

کارل گوستاو یونگ درباره دیدن سرکه در خواب می گوید سرکه یعنی از موقعیت فعلی خود راضی نیستید یا شما در رابطه ای هستید که دیگر برایتان خوشایند نیست . در تعبیری دیگر می گوید شما فردی نگران هستید و باید سعی کنید از موقعیت های بد شرایط خوب برای خود بسازید.

سرکه مالی است حلال و پولی است مشروع ولی غم انگیز مانند میراث. خانم اینانوس یونانی در مورد سرکه مطلب جالبی می گفت که شنونده را به تفکر وا می داشت. او می گفت ( هیچ چیزمسخره تر از این نیست که ما از همسایه خویش سرکه می گیریم و می گوئیم به به چه سرکه خوبی است. همسایه، زحمت کشیده، پول داده، کشمش خریده آن را شسته، خشک کرده و بعد سرکه انداخته و مدت ها نیز منتظر مانده تا سرکه رسیده است. بعد از رسیدن سرکه را صاف کرده و در کپ ها و شیشه ها ذخیره نموده برای آینده خودش.

پس از گذشت یکی دو سال همین که ما مطلع شویم او سرکه چند ساله داردفقط به خاطر این که سرکه اش خوب است به سراغش می رویم و حتی ظرف هم نمی بریم و از او سرکه می خواهیم و اگر خیلی با انصاف باشیم می خوریم و می گوئیم به به. چه سرکه خوبی) در خواب های ما مالی که متعلق به دیگری باشد و بدون زحمت و تلاش به دست ما برسد به صورت سرکه ظاهر می شود و بهترین و مشخص ترین نوع آن میراث است که به ظاهر از دریافت آن متاثر و اندوهگین می شویم ولی در واقع مالی مفت و بدون زحمت به چنگ ما افتاده است.

دیدن سرکه در خواب ، علامت آن است که خواسته ها و آرزوها غیرقابل تحقق هستند .

اگر در خواب ببینید که سرکه دارید خوب است .

تعبیر خوردن سرکه در خواب

اگر سرکه داشتید و خوردید و ترشی آن شما را آزرد و احساس چندش و دهان گزیدگی کردیدخوب نیست. معبران اصولا مزه ترش را در خواب خوب نمی دانند و غم و رنج تعبیر می کنند. اگر سرکه داشتید و خوردید و ترشی آن را حس کردید خواب شما می گوید مالی حلال به دست می آورید ولی همین مال شما را غمگین و حزین می کند. سرکه خوب باید ترش باشد اما در رویاهای ما اگر سرکه شیرین باشدنیکو تر است.

خوردن سرکه در خواب ، علامت آن است که از تن دادن به کاری که شما را مضطرف و نگران می سازد ، اجتناب خواهید کرد .

انداختن سرکه بنیاد خیر است و هدیه دادن آن خوب است .

ریختن سرکه روی سبزیجات ، علامت شدت گرفتن امور اضطراب آور در زندگی است .

تعبیر خواب سرکه به روایت محمد بن سیرین

سرکه درخواب به معنای مال حلالِ با برکت بود و خوردن آن خوب است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

up