• شناسه خبر : 49212
  • تاریخ انتشار : 14 اسفند 1399 - 10:45

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید سرنگ دارید و یا در حال اماده کردن سرنگ برای آمپول زدن هستید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

واکسن بیماری

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سرنگ در خواب آورده اند .مطیعی تهرانی می گوید سرنگ در خواب نماد خیرخواهی می باشد .فردی که در خواب شما از سرنگ استفاده می کند یعنی قدرت دارد .اگر هم خودتان در خواب سرنگ داشتید یعنی مشکلی دارید که به آسانی رفع می شود .برای دانستن تعبیر خواب سرنگ با پرشین وی همراه باشید .

در روانشناسی یونگ درباره سرنگ اینگونه بیان شده است سرنگ در خواب به معنای مسائل مربوط به سلامتی شماست .شاید هم به معنای تزریق بیشتری میل و عشق به زندگیتان می باشد . خارج کردن سرنگ هم از دست هم به معنای این است که از برخی مشکلات رها می شوید.

سرنگ به معنای خیرخواهی و راهنمایی در زندگی است .

تعبیر سرنگ داشتن در خواب

کسی که سرنگ دارد و از آن استفاده می کند فردی است که قدرت پیدا می کند، خیرخواه است و اعمالش می توانند مشکل گشا و راهنما باشند. اگر در خواب دیدید که سرنگ دارید و برای مصرف شخصی خریده اید مشکلی دارید که با یک راهنمایی و کمک فکری رفع و آسان می شود. اگر دیدید او سرنگ دارد انسانی است مشکل گشا که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد.

اگر خواب دیدید دیگری می خواهد به شما آمپول بزند و سرنگ را آماده کرده و شما اکراه و ابا دارید، کاری کرده اید که مستحق شماتت و سرزنش هستید یا کاری می کنید که می باید به شما تذکر بدهند و اگر اکراه نداشتید و ابا نشان ندادید و در واقع نترسیدید مشکلی دارید که به اندک کمکی آسان می شود.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

up