بدون شک، روستاهایی که طی سال‌های اخیر در استان اردبیل به شهر تبدیل شده‌اند، آورده جدید و قابل توجهی برای مردم مناطق خود به همراه نداشته‌اند.

 

 

نویسنده یادداشت

 

روستاییان در گذشته با حداقل هزینه، امورات مربوط به خود و روستا را می‌گذراندند و دغدغه‌های مهمی برای رفع آنها نیز نداشتند اما با تبدیل وضعیت خود به شهر مشکلاتی از جمله ارایه عوارض و افزایش هزینه انشعابات وخدمات و تقبل هزینه‌های نظام مهندسی وشهرداری برای نقشه و پروانه احداث و سایر موارد مالیاتی در خصوص خدمات شهری، گریبان آنها را گرفته است.

اجرای ضوابط شهری برای بسیاری از روستاییان غیرقابل قبول بوده و در اوایل کار نیز مشکلاتی را هم برای خود و هم مجموعه شهری ایجاد می‌کنند.به طور حتم سال‌های زیادی طول کشیده خواهد شد تا روستا شکل و ضواهر یک شهر را به خود بگیرد و این در صورتی است که خدمات ارایه شده در حال حاضر از سوی نهادهای حمایتی از جمله بنیاد مسکن به شکل ساده و با هزینه‌های بسیار قابل تامل‌تر ارایه می‌گردد.

روستاهای بزرگ امروز به لحاظ وضعیتی بسیار بهتر از شهرهای جدید هستند. هزینه و اعتباراتی که امروزه صرف امور بسیاری از روستاها می‌شود، بهتر از شهرهای کوچک و جدیدالاحداث هستند و به نظر می‌رسد که اگر کمی اعتبارات در این حوزه افزایش پیدا کند، امکانات رفاهی و خدماتی بیشتری را می‌توان توسط بنیاد مسکن در روستاها به مورد اجرا گذاشت.

این در حالی است که با وجود شهر شدن روستاهای آراللوی بزرگ و کوچک و اردیموسی و ثمرین و زهرا و آلنی ….هیچ تحولی در آنها مشاهده نمیشود و هنوز شهر آراللو با مشکل انتخاب شهردار و شهرهای تازه تاسیس با مشکل تامین اعتبار و درآمد پایدار مواجه هستند.

اگر مسئولین کشوری و استان بتوانند میزان اعتبارات این شهرها را در آغازین کار آنها افزایش دهند به طور حتم شهرهای کوچک رونق بیشتری خواهند یافت اما اگر این اتفاق نیوفتد بهتر است که این شهرها به دور از کار سیاسی و تبلیغاتی ،روستا مانده تا حداقل بتوانند از خدمات روستایی بهترین بهره را ببرند

✍مرتضی شفایی مهر

  پرینت

https://shahrkhan.ir/49308