استاندار اردبیل گفت: با توجه به هزینه بالای ساخت طرح اقدام مسکن ملی و افزایش قیمت‌های اخیر تامین هزینه آماده‌سازی خارج از توان متقاضیان طرح است.

اکبر بهنام جو

اکبر بهنامجو در دیدار با معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار داشت: با توجه به هزینه بالای ساخت طرح اقدام مسکن ملی و افزایش قیمت‌های اخیر تامین هزینه آماده‌سازی خارج از توان متقاضیان طرح است.

وی با بیان اینکه برای تسریع آماده‌سازی و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های مربوط به طرح اقدام مسکن ملی ۵۰ میلیارد ریال اعتبار لازم است، افزود: تخصیص این مبلغ برای کمک به آماده سازی شهرک های مورد اشاره به صورت بلاعوض می تواند امید دوباره در متقاضیان ایجاد کند.

استاندار اردبیل همچنین در رابطه با تاخیر و تعلل پیمانکار پروژه ۱۲۰۰ واحدی مسکن مهر کوی وحدت گفت: در این پروژه ها نیز افزایش قیمت خدمات و مصالح، موجب وارد آمدن ضرر و زیان به پیش خریداران مسکن مهر مربوطه شده و آورده متقاضیان به شدت افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه به دلیل ابطال مصوبه هیئت وزیران از سوی دیوان عدالت اداری، ۳۰ میلیارد ریال بر قیمت تمام شده پروژه اضافه شده است، اظهار کرد: تامین هزینه های باقی مانده از جمله هزینه رفع نواقص ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، آسانسور فازهای ۱، ۲ و ۳  و خدمات نظام مهندسی در صدور شناسنامه ساختمان برای متقاضیان مشکلات زیادی را بوجود آورده است.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/50319