شهردار اردبیل گفت: کمبود آب رودخانه بالیقلوچای اردبیل ارتباطی با پروژه پل قدس ندارد.

بالیقلی

حمید لطف اللهیان در خصوص مشکلات پیش آمده در رودخانه بالیقلوچای اردبیل و انتشار گزارشی با عنوان« فاجعه زیست محیطی در رودخانه بالیقلوچای اردبیل»، گفت: کمبود آب و خشک‌شدن این رودخانه ارتباطی با پروژه تقاطع غیرهم‌سطح قدس ندارد و مسیر این رودخانه مسدود نمی‌باشد.

وی افزود: با توجه به گرم شدن هوا و مواجهه با بحران آب در اردبیل، همشهریان مصرف بهینه آب و صرفه‌جویی در آن را مد نظر داشته باشند.

لطف اللهیان تصریح کرد: با توجه به قرارگیری این رودخانه در مرکز شهر اردبیل و اهمیت آن در زیبایی بصری، مسائل گردشگری و از همه مهم‌تر مسائل زیست محیطی، خدمت‌گذاران مردم در مجموعه شهرداری اردبیل به صورت مستمر اقدامات لازم را در جهت لجن برداری، لایروبی و تنظیف این رودخانه به ویژه در روزهای گرم سال انجام می‌دهند.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/50750