زنی در استان همدان با قرص برنج خودکشی کرد.

خودکشی

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت: زنی ۲۴ ساله دیروز در شهرستان کبودرآهنگ بر اثر بی احتیاطی با قرص برنج مسموم و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

ارتین کمالی افزود: در سال گذشته ۲۶ نفر شامل ۶ زن و ۲۰ مرد بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان باختند.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/51080