• شناسه خبر : 5162
  • تاریخ انتشار : 11 اسفند 1401 - 01:35

آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب جلسه ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۵ هیئت وزیران است.

قوانین و قانون

به گزارش شهرخوان، از لحاظ اجرای مقررات مندرج در این آیین نامه کلمات و عبارت محدوه قانونی حریم شهر (محدوده استحفاظی یا نفوذی) در مفاهیم مختلفی به کار رفته است.

در شهرهایی که طرح جامع یا هادی برای آن ها تهیه شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرح‌های مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص شده، حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهایی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدوده استحفاظی یا نفوذی در طرح‌های مذکور تعیین نشده باشد حریم شهر براساس ماده ۹۹ الحاقی به قانون شهرداری تعیین می‌شود.

شهرک به محلی اطلاق می‌شود که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها با حداقل ۵۰۰ قطعه زمین برای احداث واحدهای مسکونی به صورت مستقل یا آپارتمانی قابل تملک شخصی باشد همچنین ساختمان‌ها و تأسیسات مورد نیاز عمومی و اجتماعی سکنه به صورت مجتمع برای سکونت و تأمین نیازهای عمومی و اجتماعی و رفاهی شاغلان بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی یک منطقه باشد.

غیر شهرک به ساختمان‌ها و تأسیساتی اطلاق می‌شود که برای تأمین نیازمندی‌های عمومی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی، بهداشتی، تفریحی، آموزشی و نظایر آن در خارج از محدوه قانونی و حریم شهرها ایجاد شود. ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هیچ نوع تقاضای تفکیکی را به قطعات کوچکتر از ۲۰ هکتار قبل از اینکه مورد تصویب مراجع قرار گرفته و ابلاغ شود را بپذیرند و نسبت به آن اقدام کنند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up