فرماندار شهرستان پارس آباد گفت: ورودی سد ها به رقم بی سابقه یک سوم زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

سد
ابراهیم امامی در جلسه مشترک شورای حفاظت از منابع و مجاری و تاسیسات آبی مغان که با حضور سه شهرستان پارس آباد اصلاندور و بیله سوار  برگزار شد، گفت: متاسفانه به دلیل کاهش نزولات اسمانی در بالادست سد ها و کاهش بازندگی در منطقه ورودی سد ها به رقم بی سابقه یک سوم زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
وی افزود: کشاورزان در کشت دوم محدودیت منابع آبی را لحاظ نمود از کشت بی رویه خوداری نمایند تا از بروز خسارت های احتمالی پیشگیری شود.
فرماندار شهرستان پارس آباد با اشاره به تامین بخش عمده نیاز غلات و محصولات کشاورزی لبنی و پروتینی  و باغی در شمال استان اردبیل گفت: این منطقه قطب کشاورزی و تامین کننده امنیت غذایی استان و کشور است و باید در سیایت گذاری های کلان مدیران نظرات و چالش های کشاورزان منطقه را نیز مد نظر قرار دهند و تصمیمات را برای دقایق بحرانی نگه ندارند.
وی همچنین از کشت و صنعت های بزرگ منطقه خواست در کشت دوم محدودیت های منابع آبی را لحاظ نموده و بر اساس نقشه راه بلند مدت الگوی کشت منطقه برنامه محور باشند.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/52039