فرماندار شهرستان پارس آباد در جلسه مشترک شورای حفاظت از منابع و مجاری و تاسیسات آبی مغان که با حضور سه شهرستان پارس آباد، اصلاندور و بیله سوار برگزار شده بود گفت: متاسفانه به دلیل کاهش نزولات آسمانی در بالادست سدها و کاهش بارندگی در منطقه مغان امسال ورودی سدها به رقم بی سابقه ای یعنی یک سوم زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

سد

ابراهیم امامی ، فرماندار شهرستان پارس آباد در جلسه مشترک شورای حفاظت از منابع و مجاری و تاسیسات آبی مغان که با حضور سه شهرستان پارس آباد، اصلاندور و بیله سوار برگزار شده بود گفت: متاسفانه به دلیل کاهش نزولات آسمانی در بالادست سدها و کاهش بارندگی در منطقه مغان امسال ورودی سدها به رقم بی سابقه ای یعنی یک سوم زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

وی با هشدار در خصوص بارندگی کم و ضرورت رعایت الگوهای مصرف در ۲ بخش آشامیدنی و کشاورزی اظهار داشت که ورودی آب سدهای منطقه کاهش یافته است.

فرماندار شهرستان پارس آباد افزود: کشاورزان در کشت دوم محدودیت منابع آبی را لحاظ کرده و از کشت بی رویه خوداری نمایند تا از بروز خسارت های احتمالی پیشگیری شود.

امامی با اشاره به تامین بخش عمده نیاز غلات و محصولات کشاورزی لبنی و پروتینی و باغی در شمال استان اردبیل بیان کرد: منطقه مغان قطب کشاورزی و تامین کننده امنیت غذایی استان اردبیل و کشور است و باید در سیاست گذاری های کلان مدیران نظرات و چالش های کشاورزان منطقه را نیز مد نظر قرار دهند و تصمیمات را برای دقایق بحرانی نگه ندارند.

وی همچنین از کشت و صنعت های بزرگ منطقه خواست در کشت دوم محدودیت های منابع آبی را لحاظ کرده و بر اساس نقشه راه بلند مدت الگوی کشت منطقه برنامه محور باشند.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/52135