مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با اشاره به وضعیت نابسامان گردشگری در دوران کرونا تصریح کرد: دفاتر استان برای دوران پساکرونا برنامه‌ریزی کنند.

نادر فلاحی

 

جلسه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با دفاتر گردشگری دارای امتیاز گردشگری سلامت برگزار شد.

نادر فلاحی با اشاره به وضعیت نابسامان گردشگری در دوران کرونا تصریح کرد: دفاتر استان برای دوران پساکرونا برنامه‌ریزی کنند.

وی برای ارتقا کمی و کیفی گردشگری سلامت در استان تاکید کرد: دفاتر باید آشنایی کامل با ظرفیت و وضع موجود گردشگری سلامت در سطح استانی و ملی داشته باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: نسبت به پالایش داده‌های موجود، طرح و برنامه‌ای مناسب برای گردشگری سلامت تدوین شود.

فلاحی بیان کرد: دفاتر استان بهتر است هرکدام در حوزه‌ای تخصصی فعالبت داشته باشند تا روند برند‌سازی در اردبیل انجام گیرد.

وی تاکید کرد: اداره کل در کنار دفاتر و فعالان گردشگری، همواره آماده کمک در برنامه ریزی، تسهیل در امور، و رفع موانع است.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/52206