عضو شورای شهر اردبیل با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری گفت: بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال جاری ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ۸۵۰ میلیارد تومان به تصویب رسید و بدون شک این مقدار هم محقق نخواهد شد.

 

حسین افسانه

 

حسین افسانه بر ضعف شورا در عمل به بحث نظارت به عنوان یکی از اساسی‌ترین وظایف  این شورا تأکید کرد.

وی که در جلسه جامعه اسلامی بازار و اصناف اردبیل سخن می‌گفت، افزود: زیبنده نیست که شورا به تصمیمات اتخاذ شده در خارج از شورا تن بدهد.

عضو شورای شهر اردبیل با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری گفت: بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال جاری ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ۸۵۰ میلیارد تومان به تصویب رسید و بدون شک این مقدار هم محقق نخواهد شد.

افسانه با انتقاد از بذل و بخشش‌های خارج برنامه افزود: شورای شهر در بهمن ماه سال گذشته به تهیه ۳۰ درصد از مصالح مورد نیاز شهرداری برای سال ۱۴۰۰ موافقت کرد ولی برای اجرای آن اقدامی صورت نپذیرفت. متأسفانه در خرداد ماه درخواست خرید سه هزار تن قیر در قبال تحویل چک سه ماهه وبا ضمانت ۶ قطعه زمین با وکالت بلا عزل به شورا تقدیم شد!!

وی در ادامه گفت: شهردار باید هر شش ماه گزارش عملکرد به شورا ارائه نماید که متأسفانه در چهارسال گذشته فقط در دو مورد این امر صورت پذیرفته است.

عضو شورای شهر اردبیل افزود: در شورای شهر در ارتباط با وظایف و اقدامات، باید تحلیل عالمانه، تشخیص صادقانه و تصمیم قاطعانه گرفته شود که متأسفانه در شورای اردبیل عمل به این سه اصل مهم با مشکلات همراه می‌باشد.

افسانه در پایان گفت: شهر اردبیل مریض است و از طراوت بهره نمی‌برد و بشاش نیست.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/52208