فرماندار نیر گفت: فیدر جدید برق در ناحیه صنعتی نیر راه اندازی می شود.

برق

شجاع اقبالی در جریان اجرای عملیات احداث فیدر جدید برق در ناحیه صنعتی نیر گفت: بمنظور پایداری شبکه  و جداسازی بار ناحیه صنعتی نیر  از شهرک تخصصی آب نیر  و نیز کاهش خاموشی های ناحیه صنعتی و شهرک تخصصی آب فیدر جدید برق در ناحیه صنعتی راه اندازی میشود که با راه اندازی این فیدر ظرفیت تولید برق تا ۶ مگاوات افزایش می یابد.

فرماندارنیر افزود: برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان هزینه می‌شود.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/52427