تاکید فرماندار اردبیل بر رعایت اصل امانتداری و بی طرفی در برگزاری انتخابات گفت: برگزاری انتخابات سالم با مشارکت حداکثری اولویت اصلی همه مجریان انتخابات است.

مسعود امامی یگانه

 

مسعود امامی یگانه در جلسه توجیهی نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای بر رعایت اصل بی طرفی و امانتداری در برگزاری انتخابات ۲۸خرداد تاکید کرد و گفت: برگزاری انتخابات سالم با مشارکت حداکثری اولویت اصلی همه مجریان انتخابات است.

وی گفت: نمایندگان فرماندار در شعبات اخذ رای رسالتی خطیر بر عهده دارند و رعایت اصل بی طرفی، عمل به قانون و امانتداری را مبنای کار قرار دهند چرا که صیانت از آرای مردم وظیفه همه ماست.

فرماندار اردبیل از آمادگی شهرستان اردبیل برای برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردبیل خبر داد و گفت: ۴۰۴ شعبه در شهرستان اردبیل برای اخذ رای پیش بینی شده و در این انتخابات بیش از ۸ هزار نفر عوامل اجرایی دست اندرکار برگزاری انتخابات خواهند بود.

امامی یگانه گفت: ۲۶۹ داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی شهر در شهرستان اردبیل رقابت خواهند کرد که از این تعداد ۲۰۸ داوطلب مربوط به شهر اردبیل است.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/52607