مرد جوان که در هواخواهی از پدرش برادرش را کشته بود در حالی محاکمه می‌شود که اولیای دم برای وی حکم قصاص خواسته اند .

قتل

بیست و نهم شهریور ماه سال ۹۹ به پلیس خبر رسید مرد ۴۰ ساله ای به نام حمید در خانه اش در جنوب تهران در درگیری خانوادگی کشته شده است .

جسد حمید با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و برادر کوچکش به نام سعید به عنوان عامل قتل تحت بازجویی قرار گرفت .وی به درگیری خانوادگی و قتل برادرش اعتراف کرد .

سعید ۳۸ ساله در تشریح جزئیات ماجرا گفت: برادرم همه اموال پدرم را تصاحب کرده و او را اذیت می کرد .او زمین کشاورزی پدرم را از او اجاره کرده بود اما هیچ اجاره‌بهایی به او نمی داد.پدرم بارها پیش من از او شکایت کرده بود. من چند بار با او صحبت کردم تا اجاره را به پدرم بپردازد اما هر بار با بی اعتنایی جوابم را می داد .

وی ادامه داد :آخرین بار او را به همراه همسر و فرزندش به خانه ام دعوت کردم تا در این باره با او صحبت کنم .اما او دعوتم را نپذیرفت .

شکایت های پدرم از بدرفتاری های برادرم باعث شد تا تصمیم بگیرم برادر بزرگم را گوشمالی ‌بدهم .پدرم گفته بود حمید یک بار او را کتک زده است. من از این شنیدن این ماجرا به شدت عصبانی شدم و به سراغ برادر بزرگم رفتم .من میخواستم با او صحبت کنم اما او حاضر به صحبت کردن نشد و من به رویش چاقو کشیدم .در آن درگیری چاقو ناخواسته به سینه او خورد و موجب مرگش شد .

وی در حالی که ابراز پشیمانی می کرد گفت :رفتارهای برادرم باعث شد مادرم دق کند و از دنیا برود .او حتی پدرم را تهدید به قتل کرده بود .به همین خاطر به رویش چاقو کشیدم .اما قصد کشتن او را نداشتم .

مرد جوان به بازسازی صحنه جرم پرداخت و پرونده اش با صدور کیفرخواست به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا به جرم وی رسیدگی شود. این در حالیست که فرزندان قربانی برای عمویشان حکم قصاص خواسته اند.

  پرینت
  • منبع خبر : رکنا

https://shahrkhan.ir/52674